Många barn som ej får assistans

Det är många barn i Sverige som inte får personlig assistans i dagsläget. Den främsta anledningen är att försäkringskassan eller kommunen hänvisar till vad man kallar “föräldraansvar”. Detta brukar vara det första man hänvisar till om man ansöker om personlig assistans för barn. Vad innebär då föräldraansvar i det här sammanhanget? Jo, man syftar på … [Read more…]

Mitt barn blir nekad assistans

(Skickat av Sanna J.) Hej, jag har en liten son på 8 år med Downs Syndrom. Vi fick nyligen avslag på vår ansökan om personlig assistans från försäkringskassan och kommunen. Vi vet inte vad vi ska göra. Vi trodde stenhårt på att han skulle bli beviljad assistans! Tips och råd tack!!!! LSSbarn.se svarar Hej Sanna … [Read more…]